0,00 CZK
košík 0
Akce Novinky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU FLORASYSTEM.CZ

1. OBECNÉ

Nákup v internetovém obchodě Florasystem.cz mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Zasláním objednávky na zboží dává zákazník souhlas s těmito VOP.

Prodávající: FLORASYSTEM s.r.o, se sídlem: Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČ: 47612541, DIČ: SK2023965075.

Zapsaný v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, Vložka: 61324 / L

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Predmestská 71, P.O. BOX B-89; 011 79 Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s Prodávajícím.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží si může objednat korektním vyplněním objednávky na internetovém obchodě.

Po odeslání objednávky obdrží Kupující potvrzení o přijetí objednávky a následně po nachystání objednaného zboží obdrží potvrzení objednávky s oznámením, že je pro něj zboží zarezervované. Naši pracovníci mohou Kupujícího kdykoliv kontaktovat dodatečně i telefonicky či e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací.

Po odeslání objednávky zákazníkem vznikne obchodní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.

Každá objednávka musí obsahovat:

Jméno Kupujícího
- Poštovní adresu pro doručení zboží
- Mobil a e-mail
- Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
- Počet kusů z každé položky zboží
- Způsob úhrady za zboží
- Způsob přepravy a převzetí zboží

Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat:

- IČO a DIČ (IČ DPH pokud jste plátce DPH) společnosti
- Kontaktní osobu a telefon
- Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání)

Další informace o objednávání zboží naleznete v sekci  AKO NAKUPOVAŤ

Minimální objednávka za položku je 130 CZK.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY

Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů:

Před převzetím zboží:
platba kartou 


Při převzetí zboží:
na dobírku 

Při platbě kartou provádějte úhradu až poté, co Vám přijde e-mailem potvrzení o rezervaci zboží na skladě ( "Potvrzení objednávky"), které během pracovních dnů odesílají naši pracovníci operativně.

V případě, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailem doručen do 48 hodin, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Pokud zákazník, při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do 4 dnů od potvrzení objednávky, Prodávající má právo zrušit rezervaci zboží pro Kupujícího a označit objednávku za neplatnou. Zároveň zaniká obchodní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Fakturované bude objednané zboží a přepravní náklady.

Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě FLORASYSTEM.CZ.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.

Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.

4. DOPRAVA A DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude odesláno Kupujícímu zvoleným způsobem (kurýrem).

Při odběru zeminy budou použity k přepravě europalety. 

Ceník paletové dopravy platí pro 1 ks naložené palety. V případě nutnosti uložení zboží na více paletách, budete informováni o výši ceny za dopravu.

Zboží bude odesláno Kupujícímu do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.

V případě zájmu Kupujícího o expresní dodání objednávky je třeba kontaktovat Prodávajícího a objednat tuto službu za příplatek 105 CZK. Následně Prodávající dohodne s Kupujícím termín expresního dodání (závisí to ode dne objednání = víkend ...) Při platbě před převzetím zboží do 5 pracovních dnů od přijetí platby na účet Prodávajícího.

V případě, že si Kupující nepřevezme zboží od dopravce, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávajícímu v důsledku nepřevzetí objednaného zboží Kupujícím, vzniká nárok na úhradu poštovného v plné výši. Pokud ze strany Kupujícího už došlo k úhradě kupní ceny před dodáním zboží, je Prodávající oprávněn započíst si svou pohledávku z titulu nároku na poštovné se zaplacenou cenou zboží.

Za doručení objednaného zboží Prodávající účtuje expediční náklady:

Balíky =Hmotnost (do 30 kg) (DPD kurýr)

Cena přepravy

                             3  

147 CZK

                             5  

151 CZK

                           10  

160 CZK

                           15  

174 CZK

                           20  

180 CZK

                           25  

182 CZK

                           30  

209 CZKKurýrní službou:

Do 30 kg

1. Zákazník bez IČO (= neregistrovaní i registrovaní = nepodnikatelé = bez IČO): => bez slevy ze standardních cen

- Při objednání zboží v hodnotě méně než 3.000, - Kč (bez DPH) bude přeprava fakturovaná podle sazeb (hmotnost/vzdálenost) přepravní společnosti.

- Při objednání zboží v hodnotě rovné / větší než 3.000, - Kč (bez DPH) je cena přepravy 0, - CZK (zdarma)

2. Registrovaní podnikatelé ( s IČO) se slevou :

- Při objednání zboží v hodnotě méně než 5.000, - Kč (bez DPH) bude přeprava fakturovaná podle sazeb (hmotnost/vzdálenost) přepravní společnosti.

- Při objednání zboží v hodnotě rovné / větší než 5.000, - Kč (bez DPH) a současně sleva je nižší nebo rovná 35% je cena přepravy 0, - CZK (zdarma)

Sazby za dobírku:

Do 30 kg (balíky) je sazba 27 CZK.

Nad 30 kg (palety) je sazba 54 CZK. 

Více než 40 kg = na malé paletě

Více než 150 kg = na paletě- telefonicky/e-mailem upřesníme

Sazby za paletu:

Vratná EUR paleta - v případě, pokud má zákazník EUR paletu na výměnu přepravci, neúčtujeme žádný poplatek.


5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ (POUZE V PŘÍPADĚ, POKUD JE KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITEL)

Kupující (spotřebitel) má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, za podmínek uvedených v § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb, zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů. Spotřebitel může využít právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně, elektronickou poštou na adrese obchod@florasystem.sk nebo osobně na oddělení internetového prodeje na adrese sídla Prodávajícího. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Prosíme zákazníky, aby respektovali, že odzkoušení neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu.

V případě zboží zakoupeného jako balení, musí být tento vrácen jako balení v neporušeném obale. Při odstoupení od smlouvy, Kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží.

Při odstoupení od smlouvy, Kupující snáší i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Odstoupením Kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší, přičemž Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků , a to ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo uvede Kupující v odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být v původním stavu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní, včetně příslušenství, originálu dokladu o koupi zboží, záručního listu a návodu atd. Zboží doporučujeme Kupujícím vracet v původním obalu, čímž se zajistí jeho bezpečná přeprava k Prodávajícímu. Prodávající nenese zodpovědnost, za poškození zboží, které vzniknou během přepravy v důsledku nedostatečně zabaleného zboží.

V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí dodavateli zboží, které je používáno, poškozené nebo neúplné, vrátí dodavatel Kupujícímu sníženou hodnotu takto vráceného, přičemž snížená hodnota jeho opotřebení se určí jako ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý započatý den od převzetí zboží do předání zboží a o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu v zákonné lhůtě 14 dnů.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6. REKLAMACE

Prodávající odpovídá za vady zboží a Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího do 24 hodin od doručení!

Pro uplatnění reklamace zboží je Kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat Prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, ve které uvede popis závady. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i kopii daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.

Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, pokud možno v originálním obalu.

Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude reklamace neoprávněná, Prodávající bude Kupujícímu účtovat poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 20 € a přepravní náklady spojené s vrácením reklamovaného zboží Kupujícímu.

Reklamace je vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat na opravu výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k přepravě a opravu u výrobce.

Záruka při přepravovaném zboží: Záruční doba se nevztahuje na mechanické poškození zboží/výrobku, ať už úmyslné nebo neúmyslné, na přirozené opotřebení apod. Také na používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v záručním listě či dokumentaci, neodborným zacházením, obsluhou či použitím. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, které způsobily přírodní živly. Pod záruku nespadá výrobek, který byl rozebrán nebo opraven osobou, která není autorizovaným partnerem výrobce. Nárok na uplatnění záruky zaniká při poškození zboží při přepravě, takto vzniklé škody je třeba řešit s dopravcem při přebírání zboží a sepsat s ním protokol o poškozené zásilce.

Poškození zboží při přepravě: Zboží je při odeslání bezpečně zabaleno. Při přebírání zboží vždy zkontrolujte stav obalu a v případě poškození obalu, zkontrolujte zboží. Pokud zjistíte poškození zboží, sepište s řidičem protokol o škodě a zároveň vyplňte na naší stránce reklamační formulář: STIAHNUŤ REKLAMAČNÝ FORMULÁR TU.

Reklamace jsou vyřizovány v souladu s platným právním řádem SR s výjimkou úpravy práv a závazku spotřebitele, jenž se řídí právním řádem státu dle místa obvyklého pobytu spotřebitele.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Kompletní informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci ochrana osobných údajov

8. Alternativní způsob řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: obchod@florasystem.sk

Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10. 4. 2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .: pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur; pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

9. Sběr a recyklace odpadu

souhlasem s obchodními podmínkami souhlasíte s tím, že Vaše objednávka bude zabalená do recyklovaného obalu

Jsme členem kolektivního systému Natur-pack a.s., jehož prostřednictvím zajišťujeme sběr a recyklaci elektroodpadu. Staré elektrozařízení můžete vrátit k nám (při koupi nového), nebo dát na sběrné místo v obci a neházet ho do komunálního odpadu.

designed by run.sk